Внимание! Изменение сроков подачи заявлений на военную подготовку!Увага! Зміна термінів подання заяв на військову підготовку!


ВСЕ СТУДЕНТЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!

Если Вы хотите обучиться военной профессии параллельно с образованием в Академии связи и получить офицерское звание, у Вас есть такая возможность!

ссылка для перехода на страницу “Военная подготовка”

Внимание! Изменились сроки подачи заявлений, а также дата мандатной комиссии.

в течении 10 секунд переход произойдет автоматически

УСІ СТУДЕНТИ, ЩО БАЖАЮТЬ ОТРИМАТИ ВІЙСЬКОВУ ОСВІТУ!

Якщо Ви хочете навчитися військовій професії паралельно з освітою в Академії зв’язку і отримати офіцерське звання, у Вас є така можливість!

посилання для переходу на сторінку “Військова підготовка”

Увага! Змінилися терміни подання заяв, а також дата мандатної комісії.

протягом 10 секунд перехід здійсниться автоматично