ГосзаказДержзамовленняУровень “Бакалавр”. Госзаказ 2016 года на базе полного общего среднего образования.

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Уровень “Бакалавр”. Госзаказ 2016 года для поступающих на базе ОКУ “Младший специалист” в том числе с учётом квот для иностранных студентов, поступающих на базе полного общего среднего образования.

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Уровни “Специалист” и “Магистр” Госзаказ 2016 года

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Уровень “Бакалавр” Госзаказ 2015 года

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Уровни “Специалист” и “Магистр” Госзаказ 2015 года

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Ступінь “Бакалавр”. Держзамовлення 2016 року на базі повної загальної середньої освіти.

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Ступінь “Бакалавр”. Держзамовлення 2016 року для вступників на базі ОКР “Молодший спеціаліст” в том числі з урахуванням квот для іноземних студентів, що поступають на базі повної загальної середньої освіти.

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Освітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст” та ступінь “Магістр” Держзамовлення 2016 року.

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Ступінь “Бакалавр” Держзамовлення 2015 року.

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна

Освітньо-кваліфікаційні рівні “Спеціаліст” та “Магістр” Держзамовлення 2015 року.

GDE Ошибка: Запрашиваемая ссылка недействительна