Компьютерные науки и информационные технологииКомп’ютерні науки та інформаційні технології


Код специальности – 122.

В 2017 году ОНАС им О.С. Попова впервые осуществляет набор на первый (бакалаврский) уровень на спеціальність 122 «Компьютерные науки» сферы знаний «Информационные технологии»

Актуальность специальности
Основные специальные дисциплини
Перспективы трудоустройства

proging

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
(ННІ ІКПІ)

(048) 705-03-25
з 10.00 до 16.00


Код спеціальності- 122.

В 2017 році ОНАЗ ім О.С. Попова вперше здійснюватиме набір за першим (бакалаврським) рівнем на спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань «Інформаційні технології»

Актуальність спеціальності
Основні спеціальні дисципліни
Перспективи працевлаштування

proging

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
(ННІ ІКПІ)

(048) 705-03-25
з 10.00 до 16.00