Мы оператор и провайдерМи оператор та провайдер

Академия является единственным ВУЗом Украины, который внесен в реестр операторов и провайдеров телекоммуникаций
(решения НКРСИ № 1467 от 16.04.2009), что имеет право предоставлять услуги:
  • доступа к сети Интернет;
  • фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 1000 номеров с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи на территории г. Одесса и Одесской области (лицензия АВ № 613860 от 22.02.2012);/li>
  • по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей на территории города Одесса (лицензия АЕ № 183724 от 27.12.2012).
Лицензия на телефонную связь
Лицензия на обслуживание сетей
Лицензии на телекоммуникационную деятельность позволили создать собственное производство (Hostel@NET) и предоставить рабочие места студентам, где они получают опыт работы, что особенно ценится работодателями.

подробнее о Hostel@NET
логотип Хостел-НЕТ
Академія є єдиним ВУЗом України, який внесений до реєстру операторів і провайдерів телекомунікацій
(рішення НКРЗІ № 1467 від 16.04.2009), що має право надавати послуги:
  • доступу до мережі Інтернет;
  • фіксованого місцевого телефонного зв’язку з ємністю мережі до 1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території р. Одеса та Одеської області (ліцензія АВ № 613860 від 22.02.2012);
  • • з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж на території міста Одеса (ліцензія АЕ № 183724 від 27.12.2012).
Лицензия на телефонную связь
Лицензия на обслуживание сетей
Ліцензії на телекомунікаційну діяльність дозволили створити власне виробництво (Hostel@NET) та надати робочі місця студентам, де вони отримують досвід роботи, що особливо цінується роботодавцями.
докладніше про Hostel@NET
логотип Хостел-НЕТ