Помощь школамДопомога школам

IT-классы в общеобразовательных учебных заведениях


ит-класс 2

Сегодня повышенный интерес к IТ- образования объясняется динамичным развитием самой IТ-отрасли, а существующее положение развития IТ- отрасли в Украине требует значительного ресурса высококвалифицированных IТ- специалистов.

В последние годы Академия с целью популяризации IТ-направлений подготовки реализует образовательные проекты «IТ-образование» и «IТ-класс – ОНАС» в общеобразовательных учебных заведениях г. Одессы и Одесской области.

Первый проект «IТ-образование» дает возможность повышения уровня знаний школьников в сфере информационных технологий. В рамках этого проекта талантливые ученики 9-11 классов привлекаются к профильному обучению в «IТ-классах» школ. Изучая основы инструментария IT-специалиста, школьники осваивают принципы программирования и создания WEB-проектов.

В рамках второго проекта «IТ-класс – ОНАС» в школах Одессы организованы кружки по робототехнике, осуществляется научное руководство одаренными учащимися IТ-классов при выполнении ими научных исследований и написании работ для Всеукраинского конкурса Малой академии наук, создается система дистанционного обучения учащихся, обучающихся на дому по состоянию здоровья и др.

Защита учащихся в сети Интернет


защита в интернете

В академии создано Всеукраинскую систему ограничения доступа к нецелевым ресурсам сети Интернет, используемую для защиты учащихся от негативной информации.

В 2010 году Одесская национальная академия связи им. А.С. Попова совместно с компанией «МТС-Украина» начала новый социальный проект «Безопасный Интернет» в рамках программы «Мобильный Интернет от МТС в школы».

За первые три года существования системы к ней было подключено около 140 учебных заведений по всей территории Украины.

Администрирование информационно-коммуникационной инфраструктуры
общеобразовательных учебных заведений


инвентаризация в школах Между ОНАС им. А.С. Попова и Управлением образования и науки Одесского городского совета заключен договор о сотрудничестве в рамках которого студенты академии помогают администрировать информационно-коммуникационную инфраструктуру общеобразовательных учебных заведений города.

IT-класи у загальноосвітніх навчальних закладах


ит-класс 2

Сьогодні підвищений інтерес до ІТ – освіти пояснюється динамічним розвитком самої ІТ-галузі, а існуючий стан розвитку ІТ – галузі в Україні потребує значного ресурсу висококваліфікованих ІТ – фахівців.
В останні роки Академія з метою популяризації ІТ-напрямів підготовки реалізує освітні проекти «ІТ-освіта» і «ІТ-клас – ОНАЗ» в загальноосвітніх навчальних закладах м. Одеси та Одеської області.
Перший проект «ІТ-освіта» дає можливість підвищення рівня знань школярів у сфері інформаційних технологій. В рамках цього проекту талановиті учні 9-11 класів залучаються до профільного навчання в «ІТ-класах шкіл. Вивчаючи основи інструментарію IT-фахівця, школярі освоюють принципи програмування та створення WEB-проектів.
У рамках другого проекту «ІТ-клас – ОНАЗ» в школах Одеси організовано гуртки з робототехніки, здійснюється наукове керівництво обдарованими учнями ІТ-класів при виконанні ними наукових досліджень і написанні робіт для Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук, створюється система дистанційного навчання учнів, які навчаються вдома за станом здоров’я та ін.

Захист учнів в мережі Інтернет


защита в интернете

В академії створено Всеукраїнську систему обмеження доступу до нецільових ресурсів мережі Інтернет, що використовується для захисту учнів від негативної інформації.
У 2010 році Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова спільно з компанією «МТС-Україна» розпочала новий соціальний проект «Безпечний Інтернет» в рамках програми «Мобільний Інтернет від МТС в школи».
За перші три роки існування системи до неї було підключено близько 140 навчальних закладів по всій території України.

Адміністрування інформаційно-комунікаційної інфраструктури загальноосвітніх навчальних закладів


инвентаризация в школах Між ОНАЗ ім. О.С. Попова та Управлінням освіти та науки Одеської міської ради укладено договір про співпрацю в рамках якого студенти академії допомагають адмініструвати інформаційно-комунікаційну інфраструктуру загальноосвітніх навчальних закладів міста.