Роз’яснення до вебінарів з відповідальними секретарями приймальних комісій 30 травня та 2 червня 2014 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Проспект Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-47-73, факс (044) 481-32-63

Від 16.06.2014 № 4/1-19-1243-14

Керівникам вищих навчальних закладів
І-ІV рівнів акредитації

На численні запитання, що надходять від вищих навчальних закладів після проведення 30 травня та 2 червня 2014 року вебінарів з відповідальними секретарями приймальних комісій щодо змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів додатково повідомляємо:

1. Строки початку прийому документів на денну форму навчання за ОКР «Молодший спеціаліст», «Бакалавр» встановлено 11 липня 2014 року.
Строки початку прийому документів на денну форму навчання за ОКР «Спеціаліст» для навчальних закладів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань встановлено 11 липня 2014 року.
Строки початку прийому документів на денну форму навчання за ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» визначаються правилами прийому вищого навчального закладу.

2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, а також спеціаліста для навчальних закладів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань, вступник може подати заяву (заяви) у паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

3. При реєстрації заяви особи, у якої батько позбавлений батьківських прав, а мати померла (чи навпаки), приймальною комісією встановлюється код пільги 3 – «Дитина-сирота, в якої померли або загинули батьки». Цей код використовується для зарахування особи поза конкурсом.
4. У разі подачі особою електронної заяви на напрям (спеціальність), яка передбачає проходження творчого конкурсу (складання іспитів), такій заяві встановлюється статус «Допущена» та додається в коментарі – «потребує складання творчого конкурсу \ іспитів».

Крім цього, звертаємо увагу, що відповідно до абзацу третього пункту 4 розділу VI «Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів» Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2013 № 1510, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1855/24387 (далі – Умови прийому), у разі відсутності у вступника додатка до диплома в друкованому вигляді під час подання заяви для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра відомості про цей додаток (його змістовну частину) приймальна комісія отримує з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база).

Також, звертаємо увагу на те, що зазначена норма Умов прийому була розрахована на додатки до дипломів про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT), зразок яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 655), а порядок замовлення видачі та обліку – наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2010 № 365 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2013 року № 1708).

Разом з тим, постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 119 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260» відновлено додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), що видається випускникам вищих навчальних закладів у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України, та викладено в новій редакції додаток до диплома про вищу освіту (для випускників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або магістра).

Враховуючи, що в минулі роки (до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 655) та в цьому році (після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 119) додатки до дипломів про вищу освіту виготовляються вищими навчальними закладами самостійно, шляхом заповнення бланків додатків до дипломів про вищу освіту за допомогою локальних інформаційних систем, а іноді – навіть власноруч, змістовна частина таких додатків до дипломів про вищу освіту в Єдиній базі відсутня.

У зв’язку із набранням чинності 1 січня 2014 року Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних» від 3 липня 2013 року № 383-VII, яким зокрема було доповнено перелік підстав для обробки персональних даних, визначений статтею 11 Закону України «Про захист персональних даних», а також віднесено до компетенції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та судів контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних, додатково повідомляємо:

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про захист персональних даних» однією з підстав для обробки персональних даних є необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом.

Враховуючи вищевикладене та рекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, під час вступної компанії не має потреби вимагати окремої згоди на обробку персональних даних від відповідного суб’єкта.

 

Директор департаменту вищої освіти                                                   Коровайченко Ю.М.

скачать pdf