В Академии связи доступно военное образование!В Академії зв’язку доступна військова освіта!


УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ, ИХ РОДИТЕЛИ И ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ПОЛУЧИТЬ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!

Если выбор высшего образования приведет Вас в стены Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова, это кроме перспективной и престижной специальности, предоставит Вам возможность получить также и военное образование!

ссылка для перехода на страницу “Военная подготовка”

в течении 5 секунд переход произойдет автоматически


ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ, ЇХ БАТЬКИ І УСІ БАЖАЮЧІ ОТРИМАТИ ВІЙСЬКОВУ ОСВІТУ!

Якщо вибір вищої освіти приведе Вас в стіни Одеської національної академії зв’язку ім. А.С. Попова, це окрім перспективної і престижної спеціальності, надасть Вам можливість отримати також і військову освіту!

посилання для переходу на сторінку “Військова підготовка”

протягом 5 секунд перехід здійсниться автоматично